Ένατος Βαθμός του Ναού

 
Αυτή η βαθμίδα δίνει τις μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υψηλές μεταφυσικές δυνατότητες έτσι ώστε να επηρεάσουμε θετικά τη ζωή και το περιβάλλον μας . Ο βαθμός αυτός καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

 • Μακρόκοσμος, μικρόκοσμος
 • Οι τέσσερις αρχές, γη, αέρας, νερό, φωτιά
 • Τα σύμβολα: Σταυρός, Τρίγωνο, Τετράγωνο, Κύκλος, Ρόδινος Σταυρός
 • Νοητική αλχημεία
 • Τηλεπάθεια
 • Τηλεκινησία
 • Δονησιουργία
 • Ραδιαισθησία
 • Το αλχημικό σύννεφο
 • Αορατότητα
 • Κοσμική προστασία
 • Μυστικιστική αναγέννηση
 • Πνευματική ανάληψη
 • Άσκηση ψυχικού συντονισμού με την Κοσμική Συνείδηση