Διάγραμμα της Μεθόδου Διδασκαλίας

 

Για μερικές εβδομάδες ένα νέο μέλος δέχεται μια σειρά προπαρασκευαστικών μαθημάτων που ονομάζονται “MANDAMUS” και στόχο έχουν την εξοικείωση του με θεμελιώδεις νόμους και αρχές της φύσεως σε θεωρητικό αλλά και πειραματικό επίπεδο. Παράλληλα μέσα από τα “MANDAMUS” διδάσκεται, την πλέον βασική μέθοδο διαλογισμού των Ροδοσταύρων ώστε η εσωτερική του αναζήτηση να εναρμονιστεί, με το εγρηγορός του Τάγματος. Το τέλος αυτής της περιόδου ακολουθεί προσωπική μυητική τελετή εισδοχής που πρέπει να ολοκληρώσει το μέλος στο σπίτι του, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που ενδείκνυται να διατηρηθεί σαν χώρος μελέτης και διαλογισμού. Με αυτή την μυητική τελετή εισδοχής ξεκινά η μελέτη τριών προπαρασκευαστικών βαθμών που ονομάζονται ATRIUM και αποτελούν το πυρήνα της Ροδοσταυρικής Φιλοσοφίας. Ο στόχος κάθε μυητικής τελετής είναι μέσα από ένα συμβολικό και δραματουργικό δρώμενο, να οδηγήσει τον μυούμενο σε μια συγκινησιακή και διανοητική ανύψωση. Σε μια εμπνευστική εμπειρία που θα του επιτρέψει να εναρμονισθεί, με τις υψηλές αρχές της πνευματικότητας. Μια τέτοια τελετή σημειοδοτεί το ξεκίνημα κάθε βαθμού που ακολουθεί με τη διαφορά ότι μετά το πέρας των Βαθμών ATRIUM, ακολουθούν οι εννέα Βαθμοί του Ναού που σε αυτούς η προσωπική τελετή εισδοχής, συμπληρώνεται με την μύηση εντός Ροδοσταυρικής Στοάς όταν το μέλος έχει τη δυνατότητα να παραβρεθεί σε αυτήν. Πέραν των εννέα Βαθμών του Ναού το μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι ο Ροδόσταυρος συνδέεται με το Τάγμα σε ένα διαφορετικό επίπεδο και ξεκινά μια μακρά πορεία μελέτης σε ολοένα και ανώτερα επίπεδα διδασκαλίας. Κάθε Ροδοσταυρική Βαθμίδα διδασκαλίας σε θεωρητικό και πειραματικό επίπεδο αποτελεί το μέσo μιας ολιστικής πνευματικής ανάπτυξης που συνάμα προετοιμάζει τον μαθητή για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει στην επόμενη.

Μπορείτε να δείτε τους βαθμούς αναλυτικά από τον πίνακα συνδέσμων στο πάνω-δεξί μέρος της σελίδας.