Πέμπτος Βαθμός του Ναού

 
Αυτή η βαθμίδα αφορά τη μελέτη της ζωής και του έργου μεγάλων φιλοσόφων, αλλά παράλληλα και την εξερεύνηση των αρχαίων καταβολών της Ροδοσταυρικής Φιλοσοφίας. Ο βαθμός αυτός καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

 • Θαλής
 • Σόλων
 • Πυθαγόρας
 • Ηράκλειτος
 • Δημόκριτος
 • Εμπεδοκλής
 • Σωκράτης
 • Παρμενίδης
 • Καρτέσιος
 • Πλάτων
 • Αριστοτέλης
 • Νεύτων