Πρώτος Βαθμός του Ναού

 
Αυτή η βαθμίδα συμπεριλαμβάνει μελέτη πάνω στο νόμο της πολικότητας και τη σχέση του με τον υποατομικό κόσμο. Επίσης ασχολείται με την δονητική φύση του κόσμου και της διαβαθμίσεις της. Αυτή η βαθμίδα καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

  • Η δομή της ύλης
  • Τα δονητικά πληκτρολόγια
  • Θετική και αρνητική δονητική πολικότητα
  • Η Ροδοσταυρική τοποθέτηση πάνω στα φαινόμενα του μαγνητισμού του ηλεκτρισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού
  • Υποατομικά σωματίδια
  • Ροδοσταυρική ταξινόμηση των στοιχείων
  • Υλική αλχημεία