Τρίτος Βαθμός του Ναού

 
Αυτή η βαθμίδα σημειοδοτεί τις διαφορές μεταξύ οργανικής και ανόργανης ύλης και εξερευνά το νόημα της ζωής τα μυστήρια του θανάτου και της επαναγέννησης και την αιώνια φύση της ψυχής. Ο βαθμός αυτός καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

  • Ο κοσμικός σκοπός της ζωής
  • Η ζωτική ζωική δύναμη
  • Η κυτταρική ζωή
  • Ροδοσταυρικός προσδιορισμός της οργανικής και της ανόργανης ύλης
  • Η μετενσάρκωση της ψυχής
  • Η μυητικές όψεις του θανάτου