Όγδοος Βαθμός του Ναού

 
Αυτή η βαθμίδα εξερευνά σε βάθος το θέμα της αθανασίας, τα μυστήρια της γέννησης και του θανάτου, το νόμο της μετενσάρκωσης, το νόμο του κάρμα και την εξέλιξη της ψυχικής προσωπικότητας. Ο βαθμός αυτός καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

 • Η ύπαρξη και η φύση του Θεού
 • Η συμπαντική και η ανθρώπινη ψυχή
 • Η άυλη αθάνατη τελειότητα της ανθρώπινης ψυχής
 • Η κοσμογονία της συμπαντικής δημιουργίας
 • Η κοσμική εξέλιξη
 • Η ψυχική προσωπικότητα
 • Η ψυχή και η νοημοσύνη στο ζωικό βασίλειο
 • Η πνευματική αλχημεία
 • Καρμικές και μη καρμικές δοκιμασίες
 • Η κυριαρχία στο κάρμα
 • Το συλλογικό κάρμα
 • Συμπαντικοί κύκλοι
 • Η ενσάρκωση της ψυχικής προσωπικότητας
 • Οι μνήμες προηγουμένων ενσαρκώσεων (σχετικές ασκήσεις, πειράματα)
 • Τα επίπεδα της Κοσμικής εξέλιξης
 • Τα μυστήρια του θανάτου
 • Τρόποι βοήθειας σε αυτούς που φεύγουν από τη ζωή αλλά και σε αυτούς που έφυγαν
 • Τρία είδη προσευχής, Παράκληση, Εξομολόγηση, Ευχαριστία
 • Ο Ροδοσταυρικός τρόπος προσευχής
 • Ο Ροδοσταυρικός τρόπος διαλογισμού